Sølv

Gunvor Rasmussen i Gunvor Handmade Illustration, Øystein Vidnes og Silje Nes

Fantasiboka

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bu Solv" i full størrelse

Forlag
Skald

Illustrasjon
Gunvor Rasmussen / Gunvor Handmade Illustration

Grafisk design
Øystein Vidnes / Øystein Vidnes AS, Silje Nes 

Redaktør
Simone Stibbe / Skald

Trykk
GPS, Slovenia

Papir
115 g Munken Print Cream

Juryens kommentar

Et gjennomført og helhetlig visuelt univers. Ulike størrelser og plasseringen av illustrasjonene gir et variert og spennende uttrykk. Papirvalget underbygger illustrasjonsuttrykket, og de typografiske grepene bidrar til god lesbarhet hos målgruppen.