Send inn til konkurransen - bli inspirert av de som vant i fjor


Fra katalogens forord

Avb Katalog 2012 Cover

Katalog: Årets vakreste Bøker 2012 #

Når leseren navigerer seg gjennom det tredimensjonale objektet vi kaller en bok, går veien gjennom tekst, typografi, illustrasjon og fotografi som er materialisert i papir, trykk og innbinding. Boken holdes sammen av de ulike valgene som er tatt i den prosessen som kan kalles et bokbyggeri. Valgene er tatt av utøvere med ulik kompetanse, med ulike mål, og med ulike erfaringer. Noen ganger har bokbyggeriet resultert i en vakker bok, og en vakker bok er et stykke håndverk utøvd med kunnskap, presisjon, kjærlighet og omtanke. Fra forlag og forfatter, til designer, illustratør og fotograf, til innbinding og trykkeri. Ordet bokkunst er den mest presise benevnelsen på dette fenomen. Årets vakreste Bøker er den gode bokkunstens konkurranse. Formålet med konkurransen er oppmerksomhet rundt bøkenes håndverksmessige og visuelle kvaliteter. Utøverne skal med rette hedres og motiveres til videre arbeid. Leseren skal i sin navigering i, og opplevelse av boken få en rikere, bredere og mer kvalitativ leseropplevelse. Det er konkurransens mål.

Martin Biehl
Daglig leder i Grafill

Les hele katalogen her: