Anisdahl: Den vakreste boka jeg har i bokhylla…


Konkurransen Årets vakreste Bøker er i gang, og vi har spurt Leif Frimann Anisdahl om hvilken bok som er den vakreste boka han har i bokhylla, og hvorfor det er akkurat den.

Anisdahl Bibel 500Px

"I 1959 arrangerte Det grafiske Selskap et to dagers kurs med Karl-Erik Forsberg som jeg deltok på. Det gav meg livsvarige inntrykk og preget sterkt min oppfatning av hva god og funksjonell typografi var. Fire år i forveien hadde han nettopp avsluttet arbeidet med Berlingantikva og bibelen - også kalt Rembrandtbibelen - var bokverket som introduserte det nye skriftsnitt for allmenheten. Det er en stor bok, i mer enn én forstand (A3) og har kvaliteter som du ellers bare finner i Bruce Rogers berømte Cambridge University Press-bibel fra 1920-årene. Forsberg benyttet Rembrandts (raderinger) bibelske motiver som jo også høyner bibelens kvaliteter."

- Leif Frimann Anisdahl