Arctic Papers Papirpris til Rune Døli


I forbindelse med Årets vakreste Bøker deler Grafills samarbeidspartner på papir ut Arctic Papers Papirpris - en pris som hyller papiret og den komplette papirboka.

Arctic Papers Papirpris 2014

Arctic Papers Papirpris 2014 er tildelt Rune Døli i Modest
for «Elisabeth Meyer. Rapporter fra verden 1920-1950».

Begrunnelse:
En designmessig spennende og annerledes bok. Et historisk dokument, der designets samspill med papiret er flott gjennomført. Stilen og fremhevingen av bildene inkludert det tekniske veldig gode trykkresultatet, gjør at bildene står ut av papiret på en fantastisk måte. Bildeteksten er elegant integrert og den andre tekstens gamle og røffe skrivemaskin-stil fremhever det historiske i boka. Valget av ubestrøket gultonet papir i kombinasjon med det gultonede bestrøkne papiret, gir boka en ekthet og stil som kler boka og budskapet - man får fram uttrykk og detaljer i de fantastiske bildene, fra en til nå nesten hemmelig fotograf og journalist, som det virkelig var på høy tid vi fikk oppleve. Valget av Munken og Arctic-papir gir samtidig et miljøvennlig stort pluss for boka.

Dette er boken:
Elisabeth Meyer. Rapporter fra verden 1920–1950
Av: Elisabeth Meyer
Forlag: Forlaget Press AS
Oppdragsgiver: Preus museum
Design: Rune Døli, Modest
Foto: Elisabeth Meyer
Trykk: Elanders Fälth & Hässler, Polen
Papir: 150g Munken Pure og 150g Artic Volume Ivory
Skrift: Elementa 10/15 pkt.
Innbinding: Elanders Fälth & Hässler, Polen