Fremdriftsplan #

  • Bli enige om fremdriftsplan og en ryddig prosess, slik at tegneserieskaperen kan sette av riktig mengde tid til arbeid med tegneserien, tilbakemeldinger og korrektur. Bruk gjerne Grafills sjekkliste for illustrasjonsoppdrag.
  • Avtal tydelige frister. Husk at tegneserieskaperen ikke er fast ansatt og får derfor ikke betalt per time. Om serieskaperen har satt av en uke til korrektur, og korrekturen kommer for sent, mister serieskaperen en uke med arbeid og inntekt.

Manus #

  • Pass på at manuset er tilpasset tegneserier. Se tips til tegneseriemanus.
  • Når tegne-jobben begynner, bør manuset være helt ferdig og korrekturlest. Det er komplisert å gjøre tekstendringer i en ferdig tegnet tegneserie. Da må ofte snakkebobler og illustrasjoner justeres. Det kan føre til at deler av tegneserien må tegnes på nytt, og at man går over det avtalte antallet for tilbakemeldingsrunder.
  • Husk at det skal betales for overskytende tilbakemeldingsrunder og korrektur.

Tilbakemeldinger #

  • Det er viktig at forlag som vil utgi tegneserier har kompetanse på illustrasjon, og kan gi grundige tilbakemeldinger og korrektur på både tekst og tegneserie underveis i prosessen. Inkluder gjerne en tegneseriekonsulent i arbeidet.

Honorar #

  • Tegneserier er en krevende kunstform. I samarbeidsprosjekter mellom forfatter og serieskaper, bør royalty fordeles rettferdig etter arbeidsmengde. En fordeling på 30/70 er i mange tilfeller fornuftig, men dette varierer fra prosjekt til prosjekt. Det er viktig at forlaget legger til rette for forhandling og avklaring rundt royaltyfordeling tidlig i prosessen før kontrakt inngås, eller åpner for nye forhandlinger og endrer kontrakten om det viser seg at royalty blir urettferdig fordelt.
  • Det skal betales separat for omslagsdesign, setting og klargjøring til trykk av tegneserien. Det er mer arbeidskrevende å sette en tegneserie enn ren tekst, og honoraret bør gjenspeile dette.
  • Det skal betales separat for illustrasjoner og tegneserier som lages utover arbeidet med selve bokprosjektet, f.eks markedsføringsarbeid som illustrasjoner til sosiale medier eller plakater til bokhandlere.
  • Om tegneserien blir innkjøpt av kulturrådet eller mottar produksjonsstøtte, skal dette ikke utbetales som forskudd på royalty. Innkjøp, produksjonsstøtte og forskudd er separate summer, som alle skal utbetales til serieskaperen.