Design Works er et samarbeidsprosjekt mellom AHO, DOGA, Grafill og IxDA. Målet er å dele ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning.

Design Works arrangerer foredrag og workshops, deler artikler, designverktøy og både praktiske og teoretiske metoder med mål om å skape diskusjon, interaksjon og læring som kan bidra til positiv utvikling innen designfaget. Arrangement i serien Design Works skal spre ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning. Designforskningen er foranket ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Centre for Design Research.