Ved å delta på det nystartede frokostarrangementet Design Works kan du få rykende fersk kunnskap om tjenestedesign fra forskere ved AHO - som er et av de beste forskningsmiljøene i verden innenfor sitt felt.

 Tekst og foto: Christina Skreiberg

- Dette er både nyttig og faglig relevant, sier Fredrik Lien Bjørgmo. Han jobber i designbyrået Iterate og har en tidlig høstmorgen tatt turen til DogA for å delta på frokostarrangementet Design Works. Han har selskap av 120 andre fra bransjen, som har tatt plass på mezzaninen på DogA, med kaffekopp og frokost i hånden, klare for å lære noe nytt. 

Bedre sammen #

Design Works er en ny foredrag- og workshopserie, med mål om å dele ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser. Designforskningen som formidles er utført ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Centre for Design Research, som er blant de beste forskningsmiljøene på interaksjons- og servicedesign i verden. Initiativet til Design Works kommer fra professor Simon Clatworthy ved Centre for Design Research, men gjennomføres i samarbeid med AHO, Grafill, IxDA og DOGA. 

- Et samarbeid på tvers av fagområder! Sammen blir vi både bedre og sterkere, smiler Ted Matthews, tjenestedesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

Ted Matthews skal denne morgenen holde det aller første foredraget i Design Works-serien. Temaet? Hvordan henger ritualer og myter sammen med tjenestedesign og merkevarebygging!

Research by design #

Kunnskapen og metodikken Matthews deler er hentet fra hans ferske doktorgrad «Sacred Services». Matthews har utformet et sett med verktøy som kan brukes for å skape mer meningsfylte opplevelser. Metoden har han utformet mens han utviklet tjenestedesign for en stor norsk bank, Telenor, Innovasjon Norge, Posten og Norges Fotballforbund (NFF). 

- I doktorgraden forsket jeg på hvordan man kan bruke sosialantroplogi og sosiologi til å finne materiale som kan brukes i tjenestedesign. Metoden «Sacred Services» ble resultatet. Det fantastiske var at det teoretiske utviklet seg mens jeg brukte det i praksis. Det har vært research by design, sier han. 

Sammen med NFF designet han utformingen av landskampsopplevelsen på Ullevål - et oppdrag han beskriver som et av de kuleste oppdragene han har gjort, noensinne.

- Kanskje er det fordi jeg er veldig glad i fotball. Det er ikke bare sporten jeg liker, men også det sosiale og kulturelle elementet. Det er så mye som skjer på en fotballkamp! I arbeidet med NFF fikk jeg utforske hva fotball betyr utover selve resultatene. Hvordan man kan skape mer engasjement, og skape en bedre opplevelse for både spillere og fans. Min egen fotballinteresse vokste veldig med dette prosjektet, sier Matthews.

Alt for Norge! #

Matthews skapte et narrativ om hva norsk fotball er. Det norske landslaget er langt fra best i verden, derfor ble løsninger å spille på noe annet. Han landet på å fortelle historien om The Quest of the Underdog. Historien om de underlegne, som kjemper og som vi heier på, uansett. Historien hadde fokus på lagets stolthet, samhold og råskap. Matthews satte opp et ”grand narrative”, med forskjellige akter, som ble ledetrådene for hvordan historien om ”brandet” skulle formidles. 

Han begynte å jobbe med prosjektet i 2014, og avsluttet det i 2016. Alt for Norge! ble navnet på prosjektet, som ble finansiert av DIP (Designdrevet innovasjonsprogram). 

- Jeg ville få frem hva som egentlig er kjerner i fotball. Jeg tenkte ikke kommersialisering, men fokuserte på hva fotball BETYR, hvordan kan vi løfte frem det viktigste for de fleste i fotballopplevelsen, sier han. 

Et mer modent fagfelt #

Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver i design ved DOGA, beskriver metoden som nybråttsarbeid. 

- Metodikken til Matthews er resultat av en doktorgrad innenfor tjenestedesign, men den viser seg å være særdeles anvendelig for utvikling av merkevarer også, sier hun og fortsetter:

- Dette er første gang vi skaper en felles arena for formidling av forskning. Det er viktig for designfeltet at det er spredning av ny kunnskap. Forskningsarbeidet er med på å øke seriøsiteten, og bidrar til at design blir et mer modent fagfelt, det skaper tyngde og en troverdighet, sier Wildhagen, som var den som koblet Matthews til Innovasjon Norge og arbeidet med Nasjonal Kolleksjon, men også NFF, og informerte om muligheten for å søke midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).  

- Vi er en del av et økosystem innenfor designfeltet, hvor DOGA, som nasjonalt kompetansesenter, blant annet har en koblerrolle, sier hun. 

Meningsfylte opplevelser #

Etter foredraget deltok 30 på workshopen, ledet av Matthews, hvor deltakerne fikk teste metoden. Lene Elizabeth Hodge, Design & Concept Developer i klesbutikken Studo Bazar, deltok: 

- Det var spennende å se verdien av å bruke ritualer og myter. Jeg fikk mest glede av å lære Sacred Services-verktøyene som gjør det mulig å designe for mer meningsfylte opplevelser.

- Som nyutdannet prosjektleder for kreative team ser jeg mange muligheter med å bruke Sacred Services-verktøyene. De kan minne om verktøy for brukerreiser, bare at her tillegges møtepunktene enda mer mening. Verktøyet utløser raskt nye ideer, så jeg vil teste dette i prosjekter hvor teamet tar det første skrittet fra innsiktfase til konseptutvikling, sier deltakeren. 

På de kommende Design Works arrangementene kan du fremover forvente deg foredrag og workshops, deling av artikler og designverktøy og deling av både praktiske og teoretiske metoder med mål om å skape diskusjon, interaksjon og læring som kan bidra til positiv utvikling innen designfaget!