Gull

William Hindson / Netlife

Reiseskildring ‘Eight days in Tokyo’

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Main Edit 01 Cover" i full størrelse

Spill video Reiseskildring ‘Eight days in Tokyo’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design og illustrasjon
William Hindson

Foto og tekst
William Hindson

Frontendutvikling
William Hindson

Plan approver
Dina Doder

Teknisk sparring
Kristi Faye-Lund og Tatsumi Suzuki

Firma
Netlife

Oppdragsgiver
Netlife

eightdaysin.tokyo

Juryens kommentar

Innsendelsen bruker nettsideformatet som en slags digital minnebok om en reise til Tokyo i åtte dager. Nettsiden formidler inntrykk fra reisen på en levende og engasjerende måte gjennom animasjoner, video, typografi, foto og illustrasjon. Hver dag er tilegnet sin egen visuelle stil som allikevel tilsammen danner et gjenkjennelig uttrykk. Et utrolig detaljrikt og variert stykke arbeid som inspirerer. Dette er det internett burde være!

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 09" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 08" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 07" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 06" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 04" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 05" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10065 Edit 03" i full størrelse