Diplom

Creuna

Designverktøy for Oslo

Klikk for å se bildet "3 8 10790 Main 2" i full størrelse

Design
Ole Marius Rygh, Thor Erik Ramleth og Marc Ligeti

Konseptutvikling
Stein Sørlie

Frontendutvikling
Marius Watz

Prosjektleder
Beate Haugane

Strategisk rådgiver
John Aurtande og Nina O'Gorman

Firma
Creuna

Oppdragsgiver
Oslo Kommune

designverktøy.oslo.kommune.no

Juryens kommentar

En stor del av det å lage en identitet er å sørge for at den taes i bruk på riktig måte av de som faktisk skal bruke den. Verktøyet tilgjengeliggjør den nye identiteten på en brukervennlig måte samtidig som det gir spillerom til å utforske og være kreativ på innenfor identitetens rammer. Dette gir også brukerne en sterkere tilknytning til identiteten. Veldig kult at Oslo kommune går foran med en slik designløsning!

Klikk for å se bildet "3 8 10790 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10790 7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10790 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10790 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 10790 3" i full størrelse