Gull

Tarjei Ødegård

Nettleserutvidelse ‘On Track’

Klikk for å se bildet "3 8 9021 Main On Track" i full størrelse

Spill video Nettleserutvidelse ‘On Track’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Interaksjonsdesign
Tarjei Ødegård

Skole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Veileder
Haydn Evans / Blank

Juryens kommentar

Studenten har her tatt for seg et tema som er viktig - men som også virker så omfattende og teknologisk utilgjengelig at mange av oss ikke orker å sette oss inn i det. Ved å gjøre dataene som samles inn om akkurat deg og meg, akkurat her og nå, levende og visuelle, blir det abstrakte problemet om datainnsamling og personvern gjort konkret og håndgripelig. Vi ser at konseptet kan fungere da prototypen viser oss bruken av noen andres data, og ikke våre egne, men engasjerer oss fullt likevel. Et godt eksempel på designdrevet utvikling - hvor man gjennom design, undersøker og utfordrer fenomener.

Klikk for å se bildet "3 8 9021 On Track One2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 9021 On Track Journey" i full størrelse