Diplom

Daniel Bergsnes Nerheim

Kuratering-og utstillingsverktøy ‘Untitled’

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Main Visuelt" i full størrelse

Grafisk design
Daniel Bergsnes Nerheim

Skole
Westerdals Oslo ACT

Juryens kommentar

Å basere et konsept på en personlig kuratering av ‘public domain’ kunstverk er en nobel tanke. I dette tilfellet er konseptet utført på en verdig måte ved å la kunsten snakke for seg selv og gi brukeren mulighet til å selv gi sin samling en unik identitet. Tittelen på prosjektet, som referer til den subjektive tolkningen av kunsten, sammen med den gode typografiske detaljeringen gir prosjektet en tydelig kvalitet.

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 8 8225 Visuelt3" i full størrelse