Diplom

Maria Sofie Rose

Identitetsdesign for Nelson Atkins Museum of Art

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Main Visuelt2018 36" i full størrelse

Grafisk design
Maria Sofie Rose

Skole
School of Visual Arts

Juryens kommentar

Her er det utarbeidet en visuell identitet for et museum, som ved å blande to ulike skrifttyper gjenspeiler kontrasten mellom museets to bygninger og i museets store kunstsamling. Selv om identiteten har få elementer å spille på, er de brukt på en fleksibel måte ved aktiv bruk av hvite flater og spennende typografiske komposisjoner som igjen oppnår høy gjenkjennelighet.

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 31" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 32" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 33" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 34" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 35" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 37" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 38" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 39" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 40" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 41" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 42" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 43" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 44" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 45" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 46" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 47" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 48" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 49" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 50" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 51" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 52" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 53" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 54" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 55" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 56" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6680 Visuelt2018 57" i full størrelse