Gull

Veronika Artiuschenko

Datadrevet typografisk system “A New Dimension of Bergen Dialect”

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Main P 5 Artiuschenko 2" i full størrelse

Spill video Datadrevet typografisk system “A New Dimension of Bergen Dialect” - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Veronika Artiuschenko

Skole
Universitetet i Bergen (UiB), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Juryens kommentar

Møtet mellom form og ny teknologi har skapt mange nye muligheter for designbransjen opp gjennom tidene og dette er ikke en utvikling som ser ut til å avta med det første. “Audiovisuell kommunikasjon/skrift” er neppe en kategori mange er spesielt fortrolige med, men vi synes dette er et imponerende prosjekt der teknologi tas i bruk for og utforske hvordan dialekt/lyd kan være med å forme skrift og visuelle uttrykk. Juryen vil belønne studenten for å utforske ytterpunktene av hva som er mulig – og ikke minst hensiktsmessig – i møtet mellom visuell kommunikasjon og ny teknologi, for det er ofte i ytterpunktene at spenningen ligger.

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Data Generated Glyphs A" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Data Generated Glyphs M" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Data Generated Glyphs R" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Data Generated Glyphs T" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Key Question" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Parameters" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Screen Visualization Process" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Sound Alphabet 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Sound Alphabet 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Sound Alphabet 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Sound Alphabet" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Sound Data Drawbot" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Sound Data Praat" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 System Variation" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Utstillingen 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Utstillingen 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Utstillingen 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Utstillingen 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 6506 Utstillingen 6" i full størrelse