Gull

Strømme Throndsen Design

Emballasje for kjøttprodukter Fjellgarden Hovden

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Main Hovden 1" i full størrelse

Spill video Emballasje for kjøttprodukter Fjellgarden Hovden - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Art direction
Morten Throndsen

Design
Eia Grødal

Firma
Strømme Throndsen Design

Oppdragsgiver
Setersdalen

Juryens kommentar

Her har selve matproduktet som Hovden står for fått en troverdig hovedrolle i formidlingen på emballasjen. Det er en klar kommunikasjon av produktets opphav, og lokale verdier avspeiles i elegant typografisk håndverk og grafiske elementer fra Hovden.

Uhøytidelig og vennlig informasjon, men med klar premiumidentitet på alle flater. Delikate, taktile flater som passer til ulike typer kjøttprodukter. Helheten kommer godt fram på tvers av ulike pakningstyper.

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2011 1 8 Hovden 8" i full størrelse