Diplom

Netlife Research

Nettside Gilde.no

Klikk for å se bildet "1445 3 9 Main Gilde Cover" i full størrelse

Design
William Hindson og Dag Henning Brandsæter

Firma
Netlife Research

Illustrasjon
Trond Bredesen

Backendutvikling
Epinova

Strategisk rådgiver
Stine Camilla Bjerkestrand

Prosjektleder
Anne Heie

Analyse
Synve Fossum og Inge Fossland

Oppdragsgiver
Nortura

gilde.no

Juryens kommentar

Juryen er imponert over at en så stor organisasjon som Gilde har klart å lage en målrettet side med fokusert og nyttig informasjon rundt det som er hovedbudskapet deres. Designet bygger opp rundt den klare kommunikasjonen gjennom å være elegant og ha en gjennomtenkt navigasjon.

Klikk for å se bildet "1445 3 9 Gilde Follow1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1445 3 9 Gilde Follow2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1445 3 9 Gilde Follow3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1445 3 9 Gilde Follow4" i full størrelse