Diplom

Pol og Apt

Kampanje Kortlappen

Klikk for å se bildet "2016 3 3 Main Promo" i full størrelse

Art direction
Stian Johansen

Design
Thomas Emil Johansen

Firma
Pol og Apt

Frontendutvikling
Thomas Nordahl og Anders Stalheim Øfsdahl

Tekst
Janne Brenda Lysø

Illustrasjon
Christian Ruud

Animasjon
Kim Holm, Roy Kristoffersen, Frode Ekeberg, Magne Hage, Eirik Huse og Oddne Madsen

Prosjektleder
Ina Egelandsdal

Konsulent
Monika Augustsson

Produsent
Lisa J. Canneaux og Geir Skorstad

Oppdragsgiver
DNB

dnb.kortlappen.no/

Juryens kommentar

Med en sterk visuell stil og pedagogisk tilnærming er dette et godt gjennomført og helhetlig konsept. Bra animasjon og mye humor i løsningen gjør den engasjerende og morsom for barna, samtidig som brukeropplevelsen skaper et godt og positivt miljø for læring.

Klikk for å se bildet "2016 3 3 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2016 3 3 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2016 3 3 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2016 3 3 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2016 3 3 9" i full størrelse