Hva er nytt i 2013?


Visueltkonkurransen skal speile det som skjer i bransjen vår - hva er det beste innen visuell kommunikasjon i Norge i dag? For at vi skal klare dette er det viktig at konkurransen anses som relevant og viktig blant alle aktørene i bransjen. Vi har forhørt oss med prosjektleder for Visuelt, Marianne Lind, hva som er nytt av året.

- Den største endringen er i kategorien Grafisk design - Pakningsdesign som nå har fire underkategorier: drikkevarer, mat/helse/husholdning, kultur og annet. Underkategoriene vil ta høyde for en stadig større del av vår bransje, og bedre synliggjøre hva som lages av pakningsdesign.

- I kategorien Interaktiv design har vi også gjort noen endringer. Alle løsninger som sendes inn i denne kategorien skal vurderes uavhengig av hvilken plattform som er benyttet. Derfor utgår kategorien 'Mobile løsninger' av konkurransen.

- Videre har vi de siste årene sett at det har vært svært få bidrag innsendt i kategorien 'Nettbaserte årsrapporter'. Det er derfor vanskelig å forsvare en egen kategori for dette. Det lages likevel mange flotte årsrapporter for digitale medier, og dersom man ønsker å sende inn til konkurransen skal de meldes på i kategorien 'Redaksjonell design', opplyser Marianne Lind.