Katachi Magazine @ Visuelt


Dette magasinet ble skapt på iPad plattformen, og kun for denne plattformen. Med alle dens muligheter og dens begrensninger. Da ideen var skapt, gjøv de løs på prosjektet med gutteaktig naivitet, men det viste seg kjapt at det var vanskeligere enn de hadde tenkt. Det fantes ikke verktøy for å utvikle dette, så de måtte skape sine egne verktøy. Allikevel, viste prosessen seg å være steinhard. De måtte skape regler for seg selv. Passet en side bedre på print, skulle den ikke være i Katachi. Interaktive sider som skaper interesse bare ved å navigere seg gjennom magasinet. Det å kunne ta på skjermen og at noe skjer, er en ny faktor som har gitt utviklerne av magasinet utfordringer men mest av alt muligheter.

Ta en kikk på linkene under, der vil du få et litt bedre intrykk

Tekst og foto: Espen Schive (http://www.onionmag.no)