Illustratør og grafisk designer Jon Arne Berg utformer Visuelt og ED Festivalen

Grafill har inngått en toårig avtale om design- og illustrasjonstjenester for Visuelt og ED Festivalen i 2018 med illustratør og grafisk designer Jon Arne Berg. Han skal løse jobben sammen med Prosjektklubben som han var med å starte i 2011 sammen med animatør og grafisk designer Jonas Bødtker, og fotograf og webutvikler Nils Skogstrøm.

Fra venstre: Jon Arne Berg, med resten av Prosjektklubben, Nils Skogstrøm og Jonas Bødtker

Fra venstre: Jon Arne Berg, med resten av Prosjektklubben, Nils Skogstrøm og Jonas Bødtker

– Helt siden jeg hørte om Visuelt for første gang har det å formgi det hele fremstått som et (noe urealistisk) drømmeprosjekt. Nå når det er et faktum at jeg har fått muligheten til nettopp det, og i tillegg kan gjøre det med klubben, er det en drøm som har gått i oppfyllelse!, sier Jon Arne Berg.

– Det er viktig for oss å forsøke å være en optimal kunde, og gi rom for kreativ utfoldelse, nye ideer og ny utvikling. Grafill har igjennom en årrekke hatt som ambisjon å engasjere unge utøvere og gi dem mulighet for vekst igjennom prosjektet. Vi gleder oss til å se hvordan Prosjektklubben vil løse denne oppgaven, og føler oss trygge på at det vil bli en spennende løsning som vil reflektere den norske bransjen. Jon Arne har vist seg som en allsidig, spennende og uredd illustratør og designer som håndterere så vel små som større komplekse prosjekter, og med Nils og Jonas på laget har de en bred kompetanse, sier prosjektansvarlig i Grafill, Marianne Lind.

– Det ligger mange muligheter i å gjennomføre ED Festivalen, og vår overordnede målsetting er å skape stolthet og begeistring for norsk design og illustrasjon. Ved å arrangere ED Festivalen kan vi få større internasjonal oppmerksomhet til den norske illustrasjons- og designscenen og mer nasjonal stolthet knyttet til våre fag. Vi ønsket derfor å engasjere en illustratør og designer som representerer norsk kreativitet og kvalitet, uttaler Marianne Lind.

– Med unntak av en bordtennisturnering med tilhørende utstilling i 2013 har Prosjektklubben for det meste holdt på med egne prosjekter, eller gjort jobber som har gått under radaren for de fleste i designmiljøet (grunnet mangelen på nettside). Målet med Prosjektklubben har fra starten i 2011 vært å holde på moroa og friheten fra studietiden, å løse oppgaver på den måten vi selv vil. Dette ønsker vi at skal gjenspeiles i egne prosjekter, samt oppdragene vi tar på oss og måten vi angriper disse. Vi mener denne innfallsvinkelen både gir et bedre sluttprodukt og en morsommere prosess. På et tidspunkt definerte vi en slags visjon for klubben: «En klubb for realisering av urealistiske selvrealiseringsprosjekter». Det å skulle jobbe med Visuelt og European Design Festival er et stort skritt i riktig retning, sier Jon Arne Berg.

European Design Festival (ED Festival) arrangeres i 2018 i Oslo med Grafill som hovedsamarbeidspartner. Festivalen består av ED-conference og den prestisjefylte prisutdelingen ED-Awards. ED Festivalen vil erstatte Visueltfestivalen i 2018, men Grafill vil gjennomføre Visueltkonkurransen med påfølgende prisutdeling som vanlig.