Da Visuelt 2020 gikk av stabelen denne våren, ble byrået HyperRedink en av de store vinnerne. For sitt interaktive rollespill Demo vant de to gull, to diplomer og spesialprisen IxDA, som hedrer fremragende interaksjonsdesign med brukeropplevelse i fokus. Læringsspillet om demokrati og demokratiske verdier er utviklet for Stortinget, i samarbeid med selskapene SixSides og Back.

Av Line Harr Skagestad

– Det har virkelig vært lagt ned et stort arbeid og engasjement fra alle fagfunksjoner i byrået for å virkeliggjøre visjonen og ambisjonen vi satt for dette prosjektet. Det var med stor ærefrykt vi kastet oss over det, forteller Knut Sverre, som har vært konsulent, rådgiver og regissør for prosjektet.

– At Visuelt- og IxDA -juryen svarer med å hedre oss og Stortinget for hva vi sammen har klart å skape, er helt fantastisk - og en stor motivasjon til å fortsette med denne typen meningsfulle og viktige prosjekter, tilføyer han.

En modig løsning og et forbilde #

Lovordene fra juryen var heller ikke beskjedne, da de skulle begrunne vinneren av IxDA-prisen:

«Demo» er bygget på et solid konsept og med grundig forståelse og empati for målgruppen. At ungdommenes egne verdier og holdninger danner grunnlaget for den rollen de spiller i spillet, er et særlig godt grep. Effekten for både målgruppe og forretningsmål er sterke bevis for at teamet har truffet riktig. (…) Gjennom grundig og godt håndverk klarer vinneren å skape en oppslukende opplevelse som engasjerer brukeren og tar på seg en viktig samfunnsoppgave for den kommende generasjonen. Vinneren har skapt et minneverdig og helhetlig produkt hvor animasjoner, illustrasjoner, UI design, teknologi og scenografi befinner seg i verdensklasse. (…) Juryen ønsker også å anerkjenne Stortinget for de valgene de har tatt. «Demo» er en modig løsning og er et forbilde for designinvesteringer i statlig og offentlig sektor.

Økt forståelse for demokratiske prosesser #

Hva var Stortingets overordnende målsetning med dette prosjektet, da anbudet først ble utlyst?

– Stortinget hadde mange års erfaring med rollespill, og hadde opplevd hvor effektivt læringsspill kan være for å spre kunnskap og skape engasjement blant ungdom. Målet var å lære ungdom om det norske demokratiet og forstå både Stortingets og deres egen rolle i det. Vi ønsket derfor en spillopplevelse der elevene tar med seg egne holdninger og meninger inn i spillet, og får disse utfordret, sier Mona Mortensen Krane, avdelingssjef ved kommunikasjons- og formidlingsavdelingen på Stortinget.

Hvordan opplever dere at Demo skaper engasjement blant elevene, og på hvilken måte kan den øke forståelsen for hva et demokrati innebærer?

– I Demo går elevene selv inn i rollen som stortingsrepresentanter og får kjenne på ansvaret som de folkevalgte opplever. De behandler både budsjett og lovforslag før spillet kulminerer i en dramatisk mistillitssak. Slik lærer de om demokratiske spilleregler, og hvordan ingenting kan tas for gitt. Spillets politiske landskap er dynamisk og bygges på nytt hver gang basert på elevenes egne holdninger og meninger. Utfallet avgjøres også av elevene selv. Dette skaper engasjement. Elevene som har deltatt sier selv at de sitter igjen med økt forståelse for hvordan demokratiske prosesser fungerer, forteller Krane.

Demo-universet #

Demo er et to timer langt interaktivt rollespill om demokrati og demokratiske verdier, der over 7000 elever fra videregående skole, hvert år får mulighet til å kjempe for saker de bryr seg om, kjenne på makten som folkevalgt - og samtidig få egne standpunkter utfordret. Hvilket parti de ender i og hvilke saker de skal sloss for, baserer seg på elevenes egne verdier.

I produksjonen av dette læringsspillet har HyperRedink gjort om et 550 m2 stort lokale, tre etasjer under Stortingsbygningen, til et eget univers. Flatene i opplevelsessenteret er mange og varierte, fra vegger og romlige løsninger til trykksaker, projektorskjermer og store og små touch-skjermer. Gjennom sømløs og «usynlig» teknologi, spesialdesignet scenografi, lys, musikk, lydeffekter og film, har de skapt et engasjerende rammeverk rundt evenementet, som et teateraktig drama.

Senterets designkonsept ble utformet med utgangspunkt i origami. Slik speiler det selve politikkens natur. Helt grunnleggende i politikk er konflikten mellom motstridende meninger og interesser. Origami, som en fasettert helhet, symboliserer kompleksiteten i en politisk sak.

Hvordan kom dere på ideen om å lage et eget univers i Demo?

– For rundt fire år siden utviklet vi kunnskapsspillet Horisont for Norges Bank. Det var første gang vi gjorde noe sånt, også da samarbeidet vi med de samme partnerne SixSides og Back. Oppdraget handlet om å utvikle et helt nytt kunnskapssenter i Norges Bank, der ungdom kan lære seg hvordan mikro- og makroøkonomi henger sammen. Det ble et utrolig fascinerende prosjekt, der vi fikk brukt helheten av alle fagfunksjoner og disipliner i Hyper, som var mitt byrå den gangen, forteller Knut Sverre, som tilføyer at denne erfaringen dannet utgangspunktet for utviklingen av Demo.

Dette var vel både annerledes og mer nyskapende enn de læringsspillene man kjente til?

– Ja, vår måte å angripe oppgaven på var ganske annerledes enn lignende konsepter, tror jeg. Slike besøkssentre og læringssentre innebærer gjerne at man går fra stasjon til stasjon med enkeltstående oppgaver bundet sammen av tematisk scenografi. Vi ville lage en helhetlig fortelling, mer som en teateropplevelse, der elevene er skuespillere i sin egen forestilling. Og vi var svært opptatt av å utvikle et sterkt narrativ som drives fremover av deltakernes egne opplevelser og oppgavene de løser som grupper eller i fellesskap.

Ressurskrevende anbudsprosess #

Horisont tar med elevene på en reise, der de lærer hvordan kontekstene henger sammen ved å oppleve det på kroppen selv. Hver gang en økonomisk mekanisme er nøye utprøvd og forstått av elevene blir simulasjonen mer avansert. Slik beveger de seg fra et byttesamfunn til en moderne økonomi i løpet av to og en halv time. Dette har blitt en kjempesuksess for Norges Bank, og til stor glede vant vi flere priser for prosjektet, blant annet i Gulltaggen samt en shortlist i Eurobest.

Da anbudet om å lage et helt nytt læringsspill for Stortinget ble utlyst, fikk de mulighet til å prøve noe lignende igjen, og kastet seg over oppgaven.

– Vi var solgt og måtte gå på, men det var en voldsom anbudsprosess, sier Sverre.

Mye byråkrati?

– Ja, de er jo trygghetssøkende og skal ha svar på absolutt alt - hvilket man kan forstå, det stod mye på spill. Men detaljnivået vi endte opp med her var i overkant, mener jeg. Denne typen offentlige anbud krever gratisarbeid i et så stort omfang at mange byråer rett og slett ikke kan ta seg råd til å delta – det er synd både for byråene, men ikke minst for staten som da ikke vet hva de går glipp av.

Ungdommene lager sitt eget politiske landskap #

Var det deres idé å lage et rollespill basert på verdier?

– Ja, spillet vi skulle erstatte hadde fokus på hvordan politikerne arbeider, på demokratiet som metode. Vi ønsket å angripe oppgaven på et dypere plan. Vi hadde større ambisjoner på vegne av dette konseptet vårt, enn at man bare skulle lære saksgangen, hvordan høringsuttalelser og komitéarbeid fungerer. Og siden det var en anbudskonkurranse måtte vi gå «all in». Vårt mål var å lage en opplevelse som skulle bidra til det vi kalte for «demokratisk beredskap»: at ungdom skal forstå viktigheten av demokratiet og demokratiske verdier i seg selv, for lite er viktigere å forsvare enn akkurat det. For å oppnå det, og skape nok engasjement til at de ville bry seg, skjønte vi fort at hele spillet måtte baseres på elevenes egne verdier og holdninger.

Hvordan blir så elevene kategorisert etter verdier?

– Det fungerer slik: når man kommer inn i senteret, er det satt opp seks stemmeavlukker, av samme typen som brukes ved stortingsvalg. Inni stemmeavlukkene er det touch-skjermer, som tar elevene gjennom en verdi- og personlighetstest. En spesialutviklet algoritme matcher elevene med andre som har tilsvarende verdisyn og personlighetstrekk, og slik ender man i samme partier. Svarene danner også grunnlaget for alle sakene elevene deretter skal slåss for, enten som regjeringsparti eller i opposisjon. På denne måten lager vi et helt nytt politisk landskap hver gang, der man ikke plasseres på en tradisjonell partiakse fra høyre til venstre. Poenget er at verdisynet skal styre, og at man ikke er påvirket av en tradisjonell høyre- venstre akse, som gjerne bidrar til forutinntatte meninger. Vi kobler oss helt vekk fra det, og lar ungdom lage sitt eget politiske univers hver gang.

Når de ikke kan styre prosessen like bevisst, havner de kanskje et annet sted enn antatt?

– Nettopp, det er hele poenget. Spillet skal baseres på det de faktisk mener, og har et dypere sett av verdier som fundament. Dette er virkelig kjernen i hele konseptet vårt.

Tung fagkompetanse #

– For å komme frem til denne tilnærmingen hadde vi med oss tung fagkompetanse. Blant annet knyttet vi til oss professor Heidi Biseth, ved universitetet i Sørøst-Norge, som er spesialist på demokrati og medborgerskap. Hun har blant annet jobbet med en global undersøkelse om ungdoms kunnskap og holdninger til demokrati og demokratiske verdier. Norske ungdom scorer i denne undersøkelsen veldig bra på kunnskap om demokratiet som styringsform. Utfordringen og dilemmaet Heidi pekte på var at denne målgruppen er gode (og stadig bedre) på teoretisk kunnskap om demokrati og demokratiske verdier, men i begrenset grad evner å omsette denne kunnskapen i praksis.

– Det handler om demokratiske ferdigheter: Det å lære seg å la verdier som likeverd, likestilling, respekt og toleranse styre hvordan man handler, omtaler og omgås andre mennesker i hverdagen. Uten disse evnene i befolkningen blir demokratiet redusert til en styringsmetode, ikke det samfunnslimet som er så viktig for et sterkt medborgerskap.

Og nå kan skoler melde seg på læringsspillet og delta der?

– Ja, det hadde vært mulig, hvis ikke det var for Koronakrisen. Men det er helt klart og ferdig, og har allerede blitt spilt av et tyvetalls klasser. Den offisielle åpningen skulle vært 31. mars, men nå er de usikre på når det åpner. Vi håper at det skjer i løpet av høsten en gang.

Dialogbasert læring #

Men de som allerede har prøvd det ble tydeligvis engasjert?

– Ja, veldig. Men for å oppnå det har vi, sammen med teamet fra Stortinget, jobbet svært tett med målgruppen gjennom hele prosjektet. Helt fra innsiktsfasen, gjennom produksjonen og ikke minst i en omfattende testfase.

– Grundig testing satte oss i stand til å gjøre forbedringer basert på en kombinasjon av observasjoner og direkte innspill fra målgruppen. Det var veldig morsomt å se helt fra starten hvordan alle disse små og store justeringene, stadig økte engasjementet for hver klasse som testet løsning. Målet har hele tiden vært å lage et spill som gjennom sømløs og «usynlig» bruk av teknologi klarte å lage en altoppslukende opplevelse hvor elevene går helt inn i rollespill-boblen. For det er hele poenget med disse spillene; teknologien skal fasilitere for engasjement og diskusjoner som bidrar til at elevene løser problemer og oppgaver, og dermed lærer sammen, gjennom dialog.

– Det er rett og slett helt magisk når jeg ser over 30 ungdommer gå 100 % inn i rollen som politikere og er helt oppslukt i den bobla vi har skapt for dem. Det er da jeg vet at vi lykkes.

Juryuttalelser som varmet #

Med tanke på lovordene og prisene «Demo» har mottatt hittil, er det mye som bekrefter denne påstanden.

– Ja, jeg må legge til at juryens uttalelser for de ulike prisene vi vant, varmet ekstra mye, avslutter Knut Sverre.

«Et tydelig og helhetlig designspråk med sterke visuelle virkemidler er brukt til det fulleste for å gi elevene et engasjerende læreverktøy. Brukervennlig interaksjoner og tydelige visualiseringer drar elevene gjennom en dramatisk historiefortelling om noe av det viktigste vi lærer om- hvordan samfunnet vårt fungerer og hvilke konsekvenser valgene våre kan få.» (Utdrag fra juryuttalelsen om Visuelt gull i kategorien «Installasjoner og spill».)

«Når Stortinget Demo utdanner kommende generasjoner i grunnleggende samfunnsspørsmål så belyser det ikke bare verdien av et fungerende demokrati, men også hvilken kraft design kan ha når den brukes riktig. Fantastisk produkt som alle i juryen har lyst å prøve.» (Utdrag fra juryuttalelsen om Visuelt gull i kategorien «Åpen klasse».)

Spill video

Visuelt gullkommentar 2020 - Interaktivt opplevelsessenter ‘Stortinget Demo’

01:22