Velkommen til avgangsutstillingen ‘Show your grid’ 12. mai

Grafill R21
Gå til innholdet


Etter tjue måneder, flere hundre liter kaffe og mange tusen timer har Grafisk Design og Illustrasjon ved Norges Kreative Høyskole laget over 1300 unike oppgaver. Snart vil du kunne se våre beste verk i lokalene til Grafill.

Mye har skjedd på to år, og vi ønsker å vise hva vi har lært og hvor dyktige vi har blitt. Gjennom struktur og skolens rammeverk har vi funnet vår identitet, og nå, under avgangsutstillingen bryter vi endelig ut av gridet for å vise hvem vi er.

Den 12. mai, vil du få muligheten til å se de beste arbeidene utstilt i Rosenkrantz gate 21.

Velkommen til SHOW YOUR GRID.

Åpning:
Sted: Rosenkrantz gate 21
Dato: Tirsdag 12. mai
Tid: 18.00