Lokallagets rolle er avgjørende for å sikre faglige aktiviteter i regionen. Vi er en aktiv gjeng som får til mange bra sosiale og faglige arrangementer for medlemmer og utøvere i våre fag. Lokallaget har også et nært samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen.

  • Mario Urban, Leder - bergen@grafill.no
  • Kim André Fladen, Vara for styreleder
  • Per Hanevik, Økonomiansvarlig
  • Sara Westergaard Karlsen
  • Synnøve Ringstad
  • Julia Rahlff
  • Mina Aarseth, Studentrepresentant KMD
  • Nahid Daneshvar, Studentrepresentant KMD

www.facebook.com