Andre nummer av Works That Work forteller historien om design som noe fra mange til alle.

Forent arbeid #

Av: Kristina Ketola Bore

– Jeg er interessert i å utvide vår forståelse av design, å vise at det går under overflaten av objekter.

Peter Biľak er ute med andre nummeret av Works That Work, magasinet for «uventet kreativitet» – en designpublikasjon som skal utfordre den tradisjonelle oppbygningen av mediet.

– Mange designmagasiner forblir på overflaten, de er for folk på innsiden og er heller formelbundne, forteller redaktøren på e-post til Grafill.

Ved siden av å være typograf, grunnlegger av Typotheque, designer og til tider koordinator for samtidsdans, er Biľak også en gammel kjenning innen verden av designpublikasjoner. Sammen med Stuart Bailey startet han grafisk design-tidsskriftet Dot Dot Dot i 2000. Etter han forlot magasinet en gang midtveis i publikasjonens levespenn har Biľak også skrevet sporadiske om designteori. Kunngjørelsen om at han planla et nytt magasin ble akkompagnert av en kampanje på Kickstarter. Det tok rett under en uke å møte målet, og da det første nummeret var klart hadde man samlet inn en kapital på €30 000, nok til å dekke den første utgaven av den trykte og digitale, Works That Work.

Selve distribusjonen til WTW foregår gjennom det Biľak kaller en sosial distribusjonsmodell – der man bruker leseren som distributør. Dersom man er i nærheten av et av salgsstedene til WTW kan man gå innom og kjøpe magasinet til halvpris, for så å selge det videre til en bokbutikk eller magasinutsalg (som er vant med en rabatt på rundt 25-40%). Slik får man som leser en liten profitt og Biľak slipper å bruke tid på å sette opp distribusjonsavtaler.

– Vi syns det er en flott måte å distribuere – vi foretrekker å gi rabatten normalt reservert for distributører direkte til leserne.

Det andre nummert er betalt for i sin helhet av leserne, en kombinasjon av magasinsalg, abonnement og direkte bidrag til magasinet. For øyeblikket får alle bidragsytere til magasinet betalt, utenom redaktøren selv.

– For det første nummeret dekket vi alle utgiftene med pengene vi hadde samlet inn, vi gikk i null, som er en positiv start. For det andre nummeret har vi droppet reklamer, og har mindre inntekt. Men nummeret har vært ute i mindre enn to måneder, så jeg er ikke så bekymret, og stoler på at vi skal dekke alle kostnadene igjen, sier han.

Fortsatt må WTW utvide leserskaren sin for å være levedyktige. For øyeblikket ligger de på rundt 3000 eksemplarer solgt, men sikter og håper på å nå opp til en plass mellom 4-5000.

Da Works That Work premierte i februar i år var det under taglinen Exploring Human Creativity In All Its Expressions. Man fikk møte en oversetter av litterære verk og ble introdusert for Kwikpoint, et guidesystem amerikanske soldater i Afghanistan bruker for å kommunisere med lokalbefolkningen. En fotoserie av ”bastard” stoler i Kina preget fremsiden, og den velkjente fluen i Schipols urinal fikk seg en featuresak. I det andre nummeret er all reklame borte og Works That Work begynner å forme en tydeligere identitet. Denne gangen er distribusjon i sentrum under temaet Design That Brings The World Closer. Vi tas med til Hong Kong og Chunking Mansions – et trading sentrum for Afrika og Asia. Historien til containeren presenteres, samt hvordan Boeing 747 skulle bli en suksesshistorie innen luftfart. Sammen beretter de en historie om design som noe fra mange til alle.

– Tonen, teksten, researchen, redigeringen av materialet og dens design som vi kommuniserer er tilegnet et ikke-spesialisert publikum, sier redaktøren.

– Noe av den beste feedback vi har fått er fra partnere til våre lesere – for eksempel, en designer kjøpte magasinet, men hans kone, som var lege, skrev til oss om hvor godt hun likte det.

Som andre nummer av Works That Work så klart demonstrerer, er verden av design evig ekspanderende – samtidig som design også er noe som knytter oss sammen, designere eller ei.

– Det er ikke min intensjon å coine nye definisjoner eller ta del i eksisterende designdiskusjoner, sier Biľak.

– Faktisk, så er det akkurat det motsatte, jeg vil nå ut til det generelle publikumet, å vise at design er noe som påvirker livene deres.