For britiske OK-RM er en variert kundemasse årsaken til et stramt, samt lekent uttrykk.

OK å være eklektisk #

Av: Kristina Ketola Bore

Siden Oliver Knight (OK) og Rory McGrath (RM) startet OK-RM i 2008 har de nådd over et eklektisk utvalg av kunder. Swatch-klokker i 3333 opplag, russiske universiteter, kunsttidsskrift, skjønnhetsprodukter: de sitter alle godt sammen i britenes portefølje. Med bakgrunn fra tungtveiende designbyråer slik som Michael Rocks 2x4 i New York, har Knight og McGrath siden 2008 opparbeidet seg som noen av Storbritannias viktigeste spillere innen den uavhengige grafisk design-sektoren.

KONTROLL. Med en ren og nedstrippet estetikk er det lett å trekke paralleller fra OK-RMs arbeid til modernismen. Typesnitt fra perioden er gjengangere, og identiteten de utviklet for det russiske Strelka universitetet ble bygget på et responsivt gridsystem. På telefon fra London forteller McGrath at reduksjon er viktig for studioet. Men modernismeforherligelse – det driver de ikke med.

– Vi dyrker ikke modernismen i overdreven grad, men vi ser mange likheter med vår tid og perioden da modernismen var relevant, sier designeren.

– For eksempel i forhold til industrialisering og hvordan man kontrollerte industriellproduksjon. Det er relevant for måten vi arbeider i dag. Vi har så mange valg og muligheter at det krever mye kontroll for å bruke elementer på en produktiv måte.

STRENG LEK. Siden OK-RM sin tilblivelse kan det spores et spesifikk forløp i uttrykket deres. En leken utforskning har fått mer plass. McGrath snakker om humanismen og åpenheten som ligger i arbeidet til for eksempel Graphic Thought Facility, en viktig inspirasjonskilde fra studieårene. Studioet har utviklet seg fra den strenge modernistiske oppbygningen til å tillate mer lystighet i prosjektene sine, eller slik McGrath beskriver det: «mer skjønnhet».

– Mye av våre seneste arbeider er mye mer eklektisk i forhold til verktøyene vi bruker. Vi har blitt mer selvsikre i tilnærmelsen vår, og vi klarer å kontrollere forskjellige innflytelser, forteller McGrath.

– For eksempel i prosjekter som Sancy & Regent bruker vi mye mer art direction og fotografi, heller enn å stole på noe som er veldig grunnleggende og strengt.

OK-RM navigerer med letthet mellom kunder slik som Sancy & Regent, et moderne smykkefirma, og kunstnere. For Jonathan Monk laget de en slags metaplakat – en plakat som handlet om å være en plakat – som ble brettet i flere bokformat. I studioets kundebase blir det kommersielle gitt en like viktig plass som tunge kulturkunder, noe OK-RM ikke forsøker å skjule, men i stedet trekker frem og beskriver som en utrolig viktig del av deres praksis.

– Vi elsker kontrasten. At man kan gjøre kunstprosjekter, men også kommersielle nettsider og identiteter. Det at man bruker en felles måte å tenke på selv om forholdene er så forskjellige. De forer hverandre. Et kommersielt prosjekt kan få deg til å tenke dypere på publikumet, det er veldig positivt når man jobber med et kunstprosjekt. Hvordan publikumet ser og tenker på kunst. Men dersom vi bare jobbet med kunst hadde vi nok ikke tenkt på den måten. Kanskje hadde vi heller gått mer inn i konseptet og konsentrert oss om kunsten i seg selv. Til gjengjeld er rikdommen og intensiteten i konseptuell tankegang veldig nyttig for mer kommersielle prosjekter.

HYPERKAPITALISME. De siste årene har den uavhengige grafisk design-profesjonen blitt utfordret av kutt i kulturelle budsjett. For land som Nederland der grafisk design-sektoren i stor grad er knyttet opp mot den statlige pengesekken har det vært spesielt bemerkelsesverdig. Også i Storbritannia har kuttene vært utslagsgivende, men for britene har det kommersielle i mye større grad vært en støttespiller til design. Både nå og tidligere.

– England, men London spesielt, er en hyperkapitalistisk by avhengig av kommersielle bedrifter for å kunne betale for seg selv, sier McGrath.

– Dette er enda mer gjeldende etter kuttene i kulturbudsjettene. Kunst og kommers sklir sammen.

– Det leder til veldig interessante måter å jobbe på. Jeg tror det er sunt at unge designere må overveie hvordan de skal tjene penger.

Denne tilnærmelsen til det kommersielle har ikke stoppet kulturelle kunder fra å oppsøke OK-RM. For studioet har åpenheten rundt deres diverse kundegruppe, og fleksibiliteten det krever, gjort for en suksessfull og tilsynelatende bærekraftige design- og businessmodell. McGrath forteller at han den seneste tiden har tenkt mye på definisjonen av begrepet ”grafisk designer” og problematikken med å benytte et snart hundre år gammelt uttrykk.

– Jeg antar at årsaken til at ingen vil betegne det mer spesifikt er at det tilbyr mye fleksibilitet, sier han.

For nå nøyer McGrath seg derimot med følgende betegnelse:

– Vi er bare folk som lager greier.

Torsdag 29. august gjestet OK-RM Grafill, Oslo.