Den irrasjonelle skjønnheten til boken er som kjærlighet ved første blikk. Marco Walser fra Elektrosmog er en autoritet innen vakre, sveitsiske bøker.

Av Kristina Ketola Bore

– Det hender at jeg plukker opp en bok og utbryter: for en vakker bok. Det uttrykker på en måte kjærlighet ved første blikk, og det er det jeg liker med begrepet vakker – og med at konkurransen heter The Most Beautiful Books, forteller Elektrosmogs Marco Walser over Skype.

Han har vunnet pris i The Most Beautiful Swiss Books åtte år på rad. Rekken ble brutt av årets kåring der Elektrosmog ikke fikk en utmerkelse i konkurransen. Men hos det sveitsiske grafisk design-studioet forblir ideen om den vakre boken interessant.

– Jeg liker veldig godt subjektiv vurdering, denne irrasjonelle bedømmelsen av en vakker bok ved første øyekast.

– Man har ofte irrasjonell vurdering i design som du må balansere med rasjonelle avgjørelser.

Opprinnelig startet i 1999 av Valentin Hindermann og Walser, ble Elektrosmog i 2009 utvidet med Selina Bütler, en designer med bakgrunn fra studiotrioen OneDayNation. Året etter forlot Hindermann kontoret og gikk videre til å starte buero146. I dag består kundebasen til Elektrosmog av kunstinstitusjoner, så vel som kunstnere, restauranter, forlag og arkitekter. Foruten grafisk design har de også tegnet to typesnitt, Brauer Neue og Storno, som selges gjennom Lineto. Boken er et sentrum for Elektrosmog. Mens Walser funderer over hvordan den kan bære med seg budskap om kultur og nasjonalitet, skimtes det i bakgrunner permer merket med boktitler, slik som Loos – boken om den østerrikskes arkitekten studioet designet i 2008 – samt oppslag fra pågående bokprosjekter.

– Materialer, lukt, historiske referanser, teknologien til boken, papiret, måten den er bygget på, formatet, at den ikke er fleksibel når den er ferdig, ramser Walser opp.

– Gjennom alle disse elementene kan kanskje boken bære et budskap om sitt tiår og kulturen der den har blitt produsert.

Sveits sin vakre bok-konkurranse har siden sin opprinnelse i 1943 vært en ryggrad innen landets grafisk design-felt. Opprinnelig startet av Jan Tschichold har det med unntak av perioden 1946-48, hvert år blitt delt ut priser til sveitsiske bøker betegnet vakre. Konkurransen i seg selv har nesten blitt en institusjon, en indikasjon på hvor feltet bokdesign befinner seg. Foruten å vises i Zurich kan bøkene også ses på utstilling flere stedet i Sveits og i Paris. I Grafills utstillingslokaler har det så godt som blitt en årlig tradisjon med vakre, sveitsiske bøker.

– Skjønnhet utrykker seg selv i en bok på mange forskjellige måter. Vakker er et godt sted å begynne å prate om boken, og så må man gå videre og spesifisere, sier Walser.

Ved Elektrosmogs stiftelse i 1999 befant grafisk design seg på en intellektuell høyde. Man ønsket å identifisere rollen til grafisk designeren etter støvet fra de høylytte postmodernistene hadde lagt seg. Nå som det var konstatert at alt var lov, hva skulle man da ta seg til? Svarene inkluderte at grafisk designere skulle innta forfatterrollen slik som filosofen Michel Foucault engang beskrev den. Altså som den som starter en idé, eller en produsent av innhold. Skulle man publisere? Var man en kunstner dersom man brukte en kunstners verktøy?

– Det var nok viktig i denne perioden at folk skulle opptre som forfattere igjen og si: «Dette er en viktig disiplin, jeg gjør ikke bare en tjeneste og følger ordrer, men jeg har mitt eget språk, min egen stil og min egen ting å si og tilføye produkter.» Det var en veldig betydningsfull periode.

Elektrosmog gjør i dag sjeldent selv-initierte prosjekter, men likevel er ikke ideen om forfatteren død, den har inntatt en ny rolle.

– Vi prøver alltid å dra inn vårt forfatterskap eller vår håndskrift, å gjennom form uttrykkes kundens ønske sammen med noe vi også ønsker å uttrykke. Jeg har ikke dette behovet lenger for å fremstå som en forfatter i forstand av å være en visuell kunstner. Jeg vil heller være en grafisk designer, å være i kundens kunst og transformere.

– I dag tror jeg flere grafisk designere er interesserte i å jobbe som grafisk designere, å uttrykke sin stil og sin mening innenfor produktene de har blitt spurt om å designe. Gjennom en bok for eksempel.

Torsdag 10. oktober holder Elektrosmog foredrag på Grafill i forbindelse med utstillingen The Most Beautiful Swiss Books.