I en tredelt serie utforskes forholdet mellom nytt og gammelt, inspirasjon og nyskapning. Hva kan historie bidra med til en grafisk design-praksis, og hvordan arbeider man med det som har vært for å skape innovative uttrykk? Studioet Eriksen / Brown kombinerer historie med konseptuell tematikk.


Av: Kristina Ketola Bore og Maziar Raein

For grafisk design-studioet, Eriksen / Brown, er historiske holdninger, ideer om prosesser, og mentaliteter som en gang var instrumentale for utformingen, like viktige innflytelseskilder som det rent visuelle. Stiftet i 2010, har designerne fartstid som samarbeidspartnere fra studiene ved Gerrit Rietveld Academie på midten av 2000-tallet. Linn Eriksen og Ian Brown finner mye inspirasjonen i kunst- og designbevegelser. Og ikke minst, i å stille spørsmål til satte oppfatninger, både i historisk og kontemporær kontekst.
_Det er en verdi i å være informert om de teknologiske aspektene ved faget gjennom tiden, samt de forskjellige visuelle utrykk som har utartet seg. Men mest av alt finnes en verdi i å være informert om materialet, innholdet, eller budskapet man jobber med å utforme, forteller designerne.


_Ofte er det stoffet man kan finne i samlinger, arkiver eller personer som informerer designløsninger. Det er her man virkelig kan finne de gode ideene, det gode innholdet, og de gode fremgangsmåtene.


_Vi "stjeler" i bøtter og spann, men når vi "stjeler" er det ikke for å referer til noe historisk, men tvert imot bringe noe gammelt ut i en ny kontekst. Her kan det være mulighet for å skape nye betydninger – eller utfordre eksisterende – i forhold til våre felles referanserammer.
Det er helst i prosjekter hvor typografien er i hovedsetet at Eriksen / Brown jobber direkte med historiske, grafiske referanser. For et bokprosjekt til en utstilling om Kong Louise Napoleon i Amsterdam, gjorde studioet typografisk-research for å finne og tilpasse fonter som bygget på like verdier som Empire-stil møblene som utgjorde hovedtemaet i boken. I samspill med fotograf Qiu Yang var målet å få frem verdier som anakronisme, monumentalisme, balanse og symmetri.  For UKS baserte de en identitet på en skrifttype fra en norsk lærebok fra 1930-tallet, samme tid som samfunnet ble stiftet._Typografi er per definisjon historisk, siden dens hovedelementer nesten ikke har forandret seg på flere hundre år. UKS forandrer seg hele tiden og har mange ulike aktiviteter, men har fortsatt mandat fra 1930-tallet.


_Å jobbe kun med typografi – en typografi med et visst særpreg, samt tilhørighet – ble både en løsning og en utfordring.

Studioet er i noen prosjekter også ansvarlige for å produsere selve innholdet, en voksende bevegelse innen grafisk design, tett knyttet opp mot nittitallets utforskning av ’designer as author’. Tematikken videreføres i dag av blant annet Metahaven, Åbäke, Dexter Sinister, Sara de Bondt, samt Laurenz Brunner som Ian Brown tidligere har bidratt til en rekke oppdrag hos. Derfor er det kanskje naturlig at researchen om temaet designen skal reflektere forblir viktigst. I stedet for å knytte et uttrykk til en idé, lar designere emnet velge uttrykk.

_Når man jobber med konkrete historiske referanser er det fare for at man prøver å applikere et passende utrykk på et prosjekt. Dette blir å jobbe under en slags lukket prosess, der man sjeldent oppdager noe nytt eller overraskende.
Til tider inspirert av verdiene til 60-tallets modernisme, "men på ingen måte like dogmatiske", sier Eriksen / Brown at de ikke nødvendigvis jobber direkte med visuelle uttrykk. Fokuset ligger på klarhet og logikk – noen ganger improviserer de, og ledes av intuisjon, men der er en stadig kritisk tilnærming til innholdet de gir form til. En nylig gjenoppdaget inspirasjonskilde er kunstner Sol Lewitt. _Det som inspirer mest er at praksisen hans dreier seg om en prosess som er mer basert på kraften av gode ideer og godt håndverk enn tilhørighet eller virtuose. Det dreier seg om formale strategier, og å sette spørsmål ved aksepterte sannheter, for slik å utforske hva utfallet kan være.
Serien er del av Maziar Raein og Kristina Ketola Bore sin co-moderering av Grafills nettsider. Over de neste månedene bidrar de med tekster med utgangspunkt i KHIO-arkivet og grafisk design-historie.