Det kan lønne seg å søke Grafillstipend før fristen 10. oktober. Illustratør Katrin Berge er en av fjorårets stipendiater, og legger i disse dager siste hånd på verket til det som skal bli hennes første utstilling i R21.

Av Dorthe Smeby

Det nærmer seg søknadsfrist for Grafillstipendene, som deles ut hvert år innen syv ulike kategorier. Her kan du blant annet søke om penger til å videreutdanne deg, etablere din egen bedrift, dra på studietur eller sette opp utstilling, og alle yrkesaktive utøvere med virke i Norge kan sende inn søknad. Du trenger ikke være Grafill-medlem for å søke, og det er også mulig å søke om flere typer stipend samme år.

Illustratør Katrin Berge fra Herøy i Møre og Romsdal har bodd i Bergen siden 2004, hvor hun tok sin utdannelse ved Kunst- og Designhøgskolen med fokus på illustrasjon. I 2010 fullførte hun sin mastergrad i visuell kommunikasjon og har siden jobbet freelance med forskjellige oppdrag som plateomslag samt avis- og bokillustrasjon. For tiden jobber 34 åringen med å ferdigstille tegninger til sin første separatutstilling, som åpner hos Grafill i R21 i Oslo 16. november og i Bergen hos Pamflett studio den 19. januar. Utstillingen er et resultat av Grafills utstillingsstipend, som hun fikk i 2015.

– Jeg har grafill.no som startside i nettleseren min, og det var der jeg så utlysningen av stipendet. Og jeg bestemte meg for at jeg måtte prøve å søke selv om man ofte kan føle at sjansene er små, sier Katrin.

– Jeg søkte på Grafillstipend Liten, og på Utstillingsstipend, og følte meg utrolig heldig og en smule vettskremt da jeg fikk innvilget begge. Men også svært lykkelig! Stipendene har hatt svært mye å si for prosjektet videre og gitt meg en ekstra stor motivasjon i arbeidet.

En grundig søknad
Katrin forteller at hun for én gangs skyld var ute i god tid med å søke, noe som gjorde at søknaden ble både gjennomarbeidet og nøye beskrevet. Her forsøkte hun tidlig å komme til kjernen i prosjektet, for å formidle hva hun ønsket å bruke et eventuelt stipend til, hvordan det ville hjulpet henne til å utvikle seg som illustratør og visuell formidler og å komme i mål med prosjektet.

– Jeg har vært på kurs i hvordan skrive søknader for kunstnere og kreative, og det har hjulpet meg veldig, sier hun.

– Jeg la ved oppdatert CV, en grundig men konsis prosjektbeskrivelse og et bilde av meg selv i atelieret mitt. Samt en PDF med bilder av illustrasjoner og enkle beskrivelser av teknikk og format. Jeg tenker at man ikke bør skrive mer enn strengt tatt nødvendig og legge ved et lite utvalg av gode bilder som er relevant for prosjektet man søker om støtte til. Og til sist tror jeg det er lurt å få noen en kjenner med uthvilte øyne og hode til å se gjennom søknaden for deg.

Selvutvikling og eget uttrykk
Sin egen stil som illustratør beskriver hun som nitid og naturalistisk, ispedd surrealistiske elementer og scenarioer. De sirlige og imponerende detaljerte tegningene tar seeren med inn i mystisk fabelverden, og bruk av lys og skygge, teksturer og interessante komposisjoner gir illustrasjonene liv. Motivene blir til med utgangspunkt i verdenen vi omgir oss med og dens biologi.

– Jeg prøver fortsatt å finne ut hvem jeg er stilmessig, og fortsetter å utforske blyantteknikkens verden. Jeg vet at jeg har utviklet en nokså perfeksjonistisk tegnestil hvor jeg ikke akkurat er "løs i snippen" med blyanten, men det er slik jeg liker å jobbe, sier hun.

– I tillegg prøver jeg å ikke la meg påvirke av tegnetrender, men heller tegne slik det føles naturlig for meg. Selvsagt er det tilnærmet umulig ikke å bli påvirket av andre, så det blir jeg nok også underbevisst. Men tegningene mine er ganske annerledes i dag enn de var for noen år siden, og jeg har en mye mer kontrollert måte å tegne på nå. Før begynte jeg et sted på papiret og observerte at ting bare skjedde, mens det nå ligger mer planlegging i forkant. Begge deler er spennende måter å jobbe på, og jeg forsøker å bli flinkere til å skisse ned ideer til illustrasjoner.

– Kan du si litt om utstillingen din hos R21 og hva den vil inneholde?

– Utstillingen vil faktisk bli min første separatutstilling! Det føles litt skummelt å kalle det for separatutstilling, kanskje jeg bare kaller det for utstilling... Der vil jeg vise frem tegninger jeg har jobbet med siden sommeren 2014, og jeg tror det blir 17 stykker totalt. Jeg er midt i innspurten, og det er både spennende og stressende. Jeg tegner ferdig noen bilder som jeg pakket bort før de var ferdige, fordi jeg var så utålmodig etter å gå videre til nye ideer. Jeg både gruer meg og gleder meg til å få dem opp på veggen og gjøre dem tilgjengelig for offentlig beskuelse. Jeg fikk lettere sjokk da jeg for en liten stund siden tok frem alle tegningene og la dem utover gulvet. Da kom den "o store kritiske stemmen" i hodet mitt, og jeg ble så matt at jeg måtte gå og legge meg litt nedpå. Neste dag var alt bedre, heldigvis, og jeg føler meg trygg på at dette blir bra. Utstillingen tar i korte trekk for seg forholdet mellom mennesker og dyr - på en fabulerende måte.