07:00 – 23:00

Søknadsfrist DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA-merket for design og arkitektur er DOGAs anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design og arkitektur har bidratt til nyskapende resultater. Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon. Juryen vurderer særlig hvilken verdi resultatet av prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/eller miljø. Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy nyskaping innen samfunnet, økonomi og/eller miljø til å motta DOGA Hedersmerket.

Alle norske virksomheter som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt, både i næringslivet og offentlig sektor, kan søke. En eller begge parter av søkerne skal ha norsk organisasjonsnummer. Prosjektet skal være realisert/lansert og tilgjengelig i markedet før prisutdelingen i januar 2020. Prosjektet må være i henhold til norske lover og ikke være involvert i en tvist. Er du student eller nyetablert designer eller arkitekt kan du søke DOGA-merket nykommer.

Søknadsfrist er 10. september 2019.

Prisutdelingen vil finne sted på DOGA 16. januar 2020.

Les mer om konkurransen og regler for å delta