Send inn saker til Grafills generalforsamling

Grafill avholder sin årlige generalforsamling torsdag 12. april. Forslag til saker skal sendes hovedstyret, siste frist er 31. januar 2018.

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Les mer om Generalforsamlingen i Grafills vedtekter.

Forslag til saker sendes til: lene@grafill.no