| Stavanger 18:00 – 20:00

Grafill Stavanger: Self-publishing = self-empowerment?

Velkommen til paneldebatt på Kunsthall Stavanger om ‘artist books’ og ‘small press’ publisering, og om spørsmål rundt funksjon og roller til kunstnere og designere i samfunnet. I paneldebatten deltar Paul John, grunnleggeren av galleriet og kunst-publiseringshuset Endless Editions i New York og anerkjent ekspert innen risografi; Ann-Kristin Stølan, designer og kulturarbeider, daglig leder av Bergen Art Book Fair; og Jessica Williams, kunstner og utgiver i Hverdag Books (Oslo). Debatten ledes av Geir Haraldseth (Rogaland Kunstsenter). 

I debatten diskuteres utviklingen og den voksende populariteten av ‘artist books’ og zines (små publikasjoner, ofte selv-initiert og utgitt av kunstnere/designere/forfattere uten forlag). Hva betyr det egentlig å publisere? Hva betyr det å være en utgiver? Hvilke muligheter får en kunstner ved å gi ut verk i et opplag og spre det til flere? Hvilken muligheter åpner seg for samtaler med publikum? Når publikummet blir alle som får tak i publikasjonen, og den spres utenfor tradisjonelle kunstinstitusjoner, hvilke muligheter åpnes for sosialt og samfunnsrelatert engasjement? Hvilken rolle og funksjon har kunstnere og designere i samfunnet? Kan kunsten være til hjelp for å få flere til å engasjere seg i samfunnet?

Paneldebatten er et samarbeid mellom USW.press, Endless Editions, Grafill Stavanger, Norsk Risoforening, Kunsthall Stavanger og Rogaland Kunstsenter.

Arrangementet er gratis. Debatten vil foregå på engelsk.

Velkommen!

Facebook-event