| Oslo 08:00 – 09:30

Creuna: Frokostseminar - Hvordan lykkes med store sprang?

Posten og DnB må gjøre store sprang for å beholde og styrke sin stilling. Det må også NRK og Asker kommune. 12. september kan du møte dem på frokostseminar hos Creuna. Med lyntaler, paneldebatt og ny innsikt lover de en lærerik time.

Hver på sin måte møte Posten, DNB, NRK og Asker Kommune kjente og ukjente utfordringer i skjæringspunktet mellom folks økende forventninger, den digitale teknologiens muligheter og egen situasjon og forutsetninger. Alle står de foran, og midt i, store sprang for å sikre fremtidig relevans, posisjon og kraft i en verden med høy endringstakt. Alle fire kommer til Creunas seminar for å fortelle mer, og være med i paneldebatten.

Frokost fra kl 8.00.
Seminaret starter kl 8.30 og slutter kl 9.30.
Arrangementet er gratis.

Creuna Norge
Drammensveien 130, inngang B12
0277 Oslo

Meld deg på her