Ny identitet for norgeshistoriens viktigste sak

Som Europas miljøhovedstad, har Oslo vist engasjement og handling i alle år. Nå har fire unge klimaforkjempere kastet seg inn i det knallharde arbeidet om å sette klima på dagsorden.

Klimabrolet 01

Og det skal de gjøre med et skikkelig brøl!

- Det er utrolig viktig at noen tar ansvaret med å sette klima på dagsorden hos våre politikere, næringslivet og samfunnet generelt. Klimabrølet har på kort tid vokst og engasjert flere tusen mennesker. Klimabrølet er en viktig markering som viser alvoret i dagens klimaendringer. Og det er ingen tvil om at det smittsomme engasjementet til Even, Jon-Kristian, Lene og Nora (styret i foreningen Klimabrølet) har satt fyr på oss i Designit, sier Francesco Volpi, Lead designer for Brand Experience hos Designit Oslo.

- Hos oss var det ingen tvil om at vi skulle bidra til saken ved å gi brølet en viktig visuell stemme, legger han til.

Klimabrølet er en markering som vokser fra folk og blant folk. Engasjementet av de enkle er motoren som skal hjelpe til å spre temaets innhold så bredt som mulig.

- Med dette som premiss, valgte vi å bygge identiteten på en enkel verktøykasse som de fleste kunne bruke. Det burde for eksempel være mulig å lage egne versjoner av Klimabrølet-logoen, men samtidig beholde den visuelle tilhørigheten til Klimabrølet-bevegelsen og på denne måten markedsføre og forsterke saken, sier Volpi.

Samlet for å brøle!
Målet var å skape et sterkt, men enkelt visuelt system, som både kunne være et fleksibelt springbrett for innholdet og samtidig engasjere en bred målgruppe gjennom sin positive personlighet.

- Konseptet bak den visuelle identiteten er «samlet brøler vi for klimaet». Folk som samler seg rundt et midtpunkt, intensitet og lengde av et felles brøl, naturens bevegelser og stråling av energi har vært det visuelle utgangspunktet for utforming av ulike logo oppsett. Når vi snakket med de engasjerte i Klimabrølet, opplevde vi at alle var med å bidra på ulike måter. Noen snakket mye, høyt og med et stort smil, mens andre var mer reflektert og stille, samtidig like engasjert, sier Lead designer Volpi.

Det var derfor viktig å fange opp denne energien og variasjonen i uttrykket, ved å artikulere det visuelle språket til å være variert. Uten å forholde seg til et eneste begrensende element.

Inspirert av Emil Ruder
De typografiske eksperimenter av grafisk designer, Emil Ruder (d. 1970), har vært en stor inspirasjonskilde for hvordan Designit utviklet logo-oppsettet.

- Det at vi brukte typografi som et illustrativt element, ga oss muligheten til å uttrykke ulike aspekter av Klimabrølet-bevegelsen gjennom et sett av seks ulike representasjoner av logoen.

Både detaljene av Typeface "Separat" og variasjonen i oppsettet, gir en særegen personlighet til Klimabrølet. Det speiler akkurat den uferdige, selvorganiserte, men samtidig engasjerte og positive personligheten til markering.

Ifølge Even Nord Rydning, fra Klimabrølet, er det viktig å balansere alvoret i klimasituasjonen vi befinner oss i med en følelse av oppstemthet og glede, når man jobber med å finne Klimabrølets visuelle uttrykk.

- Dette er viktig, fordi vi vet at vi må spille på positive følelser for å engasjere også den tause majoritetavsofasitteren, småbarnsfamilien, kapitalforvalteren mm. som bærer følelser av ubehag når hun eller han tenker på klimaendringer, men som ikke gjør så mye med det, sier Rydningen.

Styrket med illustrasjon
For en mer levende og fargerik tolking av innholdet, som kontrast til det sorte og hvite typografiske elementet, kom ideen om å engasjere illustratøren Sandra Blikås, via illustrasjonsagenturet byHands.

- Det var naturlig for meg å vinkle oppgaven mot noe mer organisk, da veldig konkrete elementer fort kan bli begrensende og ekskluderende, sier Blikås.

Kunde: Klimabrølet
Designit Oslo: Francesco Volpi, lead designer og Mari Eline Raste Amundsen, motion.
byHands: Ida Lund Bjørnsen, illustrasjon av Sandra Blikås
Portrett/foto: Heidi Dokter

Les mer om Klimabrølet og den store markeringen 30. august