Vinner

Lars Høie

Letters from Utopia

Klikk for å se bildet "Letters from Utopia 2" i full størrelse

Grafisk designer
Lars Høie

Veileder
Jonas Williamsson, Benedetta Crippa

Trykk
Riso, Konstfacks publication studio

Papir
Munken White (1.8) 80g

Skrift
Shtick, Digit, High Strangeness, Thicc, Bloknik, Blobnik, Tan Line Pica, Two Line Pica, Reverso, Chonk, Old School, Schoolin Life, Hygge, Check, Ornamento, Tempo, Wedgie

Innbinding
Limfres

Format
21 x 29,5 mm, ca 1500 sider

Juryens kommentar

Dette studentarbeidet holder et såpass høyt faglig nivå og relevans at juryen velger å løfte det ut av studentkategorien. Selvpublisering har vært en viktig arena for designfaget i utallige år. Risografi (stensilmaskin) som reproduksjonsmetode har også stått helt sentralt, og gitt blant andre designere mulighet til å utarbeide, produsere og distribuere eget innhold, helt uavhengig av andre langt mer kostbare trykkeprosesser eller involvering fra etablerte forlag. Denne teknologien går hånd i hånd med demokratiseringen av typografi-faget som på svært kort tid har beveget seg fra et lukket, høy-teknisk yrke som omsatte i bly, til det digitale, der hvem som helst kan utvikle font-familier og åpne et forlag for salg. Denne publikasjonen er effektivt sett en typesnitt-katalog, der en håndfull originale fonter er eksemplifisert i sterke, klare farger, gjennom et utrolig raust og utforskende samspill mellom deres bokstavformer. A+!

Klikk for å se bildet "Aaaa 3672 letters from utopia foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3966 letters from utopia foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3971 letters from utopia foto jorn aagaard" i full størrelse