Vinner

Aslak Gurholt og Tor Eystein Øverås

Fakkelen er tent! Den norske billigbokrevolusjonen

Klikk for å se bildet "Fakkelen er tent Den norske billigbokrevolusjonen" i full størrelse

Grafisk designer
Aslak Gurholt

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Bilderedaktør
Tor Eystein Øverås, Aslak Gurholt

Forfatter
Tor Eystein Øverås

Redaktør
Trude Rønnestad / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
Print Best OÜ, Estland

Papir
Galerie Art Gloss 170g, Munken Print White (1.5) 90g

Skrift
JJannon, Neue Haas Grotesk

Innbinding
Otabind, myk perm med flapper

Format
14,5 x 24 mm, 532 sider

ISBN
978-82-05-51468-3

Juryens kommentar

Den iøynefallende løsningen med en kjempestor, ikonisk Fakkelbok-logo mot en heloransje bakgrunn på omslagets forside, og ditto Lanternebok-logo mot en helblå bakgrunn på omslagets bakside, sitter som et skudd. Mange av bokens designløsninger viser på mer eller mindre subtile måter til designløsningene i de originale Fakkel- og Lanternebøkene fra 1960- og 1970-tallet. Juryen noterer seg også den uortodokse, men gjennomtenkte og svært så velfungerende løsningen med store symmetriske innermarger og svært store undermarger.

Klikk for å se bildet "Aaaa 3435 fakkelen er tent foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3542 fakkelen er tent foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3954 fakkelen er tent foto jorn aagaard" i full størrelse