Sølv

Snøhetta

The Great Monster Dada Show

Klikk for å se bildet "0694" i full størrelse

Grafisk design
Snøhetta

Skriftdesign
Josh Finklea / Sharp Type og ANTI / Elmer Stefan

Forlag
Kontur

Redaktør
Ana María Bresciani / Henie Onstad Kunstsenter og Oda Wildhagen Gjessing / Sparebankstiftelsen DNB

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
150g Munken Pure Rough, 150g Arctic Volume Highwhite, 330g Gmund Heidi Soft Kraft

Skrift
Post Grotesk og Henie Onstad Display

Innbinding
Trådheftet

Juryens kommentar

Her fremstår katalogen nesten bedre enn selve utstillingen. Den er mer leken, mer inviterende, mer kaotisk. Kunstbevegelsens ironiske og provoserende fremtoning gjenspeiles fint i små, frekke grep som tittelens misspass på forsiden. Bokas layout lugger på en god måte, og materialvalgene understreker innholdet. Boken fremstår kontemporær samtidig som den tråkker stødig i Dadaens fotspor.