Årets best tilrettelagte Bok

Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for én eller flere definerte målgrupper. Prisen deles ut av Leser søker bok i samarbeid med Grafill.

Boken Sult vant både gull og prisen Årets best tilrettelagte Bok.

Årets best tilrettelagte Bok 2020

Sult #

Illustrasjon: Martin Ernstsen
Forlag: Minuskel forlag
Redaktør: Alexander Leborg / Minuskel forlag
Balto Print, Latvia
120g Munken Lynx
Font basert på egen håndskrift
Trådheftet
ISBN: 978-82-92796-70-2

Juryens begrunnelse:
Martin Ernsten har med sin ambisiøse adaptasjon av Hamsuns Sult skapt et verk som står solid på egne kunstneriske ben. Tegneserien byr leserne visuell fortellerkunst fra øverste hylle: Fra sobre detaljerte skildringer av 1880-tallets bymiljø i neddempet sepia, til fargesprakende fremstillinger av hovedpersonens febrile fantasier. Fra luftige elegante oppslag til effektiv dveling ved detaljer, fra naturalistisk tegnestil til lekne visuelle metaforer - som når hovedpersonen i fornedrelse synker sammen som en snegle i rennesteinen. Gjennom tegneserien veksler Ernstsens bruk av fortellergrep og visuelle virkemidler. Grepene er hele veien dypt integrert i fortellingen og løfter fram dens eksistensielle tematikk for nye og gamle lesere.