Sølv

Landscapes of the soul

Edvard Munch: Landscapes of the soul

Klikk for å se bildet "0688" i full størrelse

Edvard Munch
Landscapes of the soul

Grafisk design
Snøhetta

Art direction
Snøhetta

Utgiver
Munchmuseet / Ithra

Forfatter
Lars Toft-Eriksen / Munchmuseet

Prosjektansvarlig
Josephine Langebrekke / Munchmuseet og Farah Abushullaih / Ithra

Trykkerikontakt
Daniel Andersson / Göteborgstryckeriet

Redaktør
Cecilie Tyri Holt / Munchmuseet

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
130g Munken Polar

Skrift
Graphik / Ithra Arabic

Innbinding
Hardcover, halvbind

Juryens kommentar

Å la boken bygges opp fra hver sin kant basert på språkenes leseretning er så genial at det føles åpenbart. Tospråkligheten har dessuten bidratt til en dynamisk bilderedigering som gjør at boka ikke oppleves gjentagende. God taktilitet og nydelig fargegjengivelse. Flott grep å la omslagets halvbind løpe som en glødende Munch-himmel over hele omslagets bredde. Her gikk kabalen virkelig opp!