Gull

Carl Gürgens og Levi Bergqvist

Marianne Hurum – Krabbe

Klikk for å se bildet "0696" i full størrelse

Grafisk design
Carl Gürgens og Levi Bergqvist

Utgiver
Lillehammer Kunstmuseum

Prosjektansvarlig
Hilde Fauskerud / Lillehammer Kunstmuseum

Redaktør
Janeke Meyer Utne / Lillehammer Kunstmuseum

Tekst
Maria Horvei, Ellef Prestsæter og Nils Ohlsen

Oversettelse
Shari Nilsen

Språkvask
Ida-Sofie Stryken

Foto
Jon Benjamin Tallerås, Victoria Duffee og Kenneth Varpe

Distributør
Torpedo Press

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
Munken Print White 18, MultiArt Gloss, Munken Lynx, Arctic Volume Ivory, Munken Pure Rough, MultiArt Silk, Rainbow, Venoplex, Brillianta

Tekst
GT Super Text og GT Super Display

Innbinding
Trådheft, sveitsisk

Juryens kommentar

Boka utfordrer stereotypien og knuffer sjangeren litt breialt i ryggen. Uttrykket er både frodig og dogmatisk med snedige systemer for skalering og papirtaktilitet! Et utrolig prosjekt som gir inntrykk av et tett samarbeid mellom kunstner og designer. Dette er ikke en diskrét presentasjon, men snarere et lite kunstverk i seg selv. Utradisjonelle typografiske løsninger og superb fargegjengivelse. Denne boka vil mye — og den får det til.