Gull

Aslak Gurholt, Yokoland

Wunderkammer (27 kataloger)

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Voksen Gull" i full størrelse

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt / Yokoland

Forfatter
Nils Chr. Moe-Repstad 

Redaktør
Bendik Wold og  Geir Nummedal / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Papir
Geltex (omslag), Munken Premium Cream

Skrift
Theinhardt, Mercury

Innbinding
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar

En overraskende bok i all sin enkelhet. De innholdsmessige utfordringene, med forhåndsdefinerte linjeskift, brukes aktivt i alle de formmessige valgene som er tatt. Teksten styrer formatet på boken, og konseptet underbygges ytterligere av at det er valgt et tynt papir på innholdet. På tross av mange sider og få visuelle virkemidler, oppleves boken funksjonell og oversiktlig.