Diplom

Aslak Gurholt, Yokoland

Vannfall

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Voksen Diplom" i full størrelse

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt / Yokoland

Illustrasjon
Aslak Gurholt / Yokoland

Forfatter
Atle Håland

Redaktør
Nils-Øivind Haagensen og Geir Nummedal / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia
 

Papir
Geltex (omslag), Munken Premium Cream

Skrift
Akzidenz Grotesk, Mercury

Innbinding
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar

Tittelen på boken er likestilt med navnet på forfatteren, noe som på enkelt vis kommuniserer at dette er en personlig skildring. De enkle illustrasjonene underbygger det personlige aspektet og synliggjør deler av bokens handling. En uvanlig, men harmonisk fargepalett. Trykk og materialvalg er passende og av høy kvalitet.