Sølv

Anette L´orange i Blunderbuss og Tonje Bøe Birkeland

The Characters

Klikk for å se bildet "Foto Konst Solv" i full størrelse

Forlag
Bergen Kjøtt

Grafisk design
Anette L'orange / Blunderbuss

Foto
Tonje Bøe Birkeland 

Forfatter
Tonje Bøe Birkeland

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
Munken Lynx

Skrift
Inka Display, Caslon, Brandon Text

Innbinding
Livonia Print, Latvi

Juryens kommentar

Sveitsisk innbinding med åpen rygg og samtidig et beskyttende omslag er en flott og funksjonell løsning, som blant annet gjør at fotoboken åpner seg fint og ligger flatt. Tittelen er tydelig preget i omslaget på tross av den grove shirtingen. Grepet med fargegradering på faksimilene i midtoppslagene fungerer overraskende godt. Papirvalget kler bildematerialet og konseptet bak boken. Detaljer som notater i margen og plassering av bildetekster er elegant løst.