Diplom

Marianne Bjørnmyr

An Authentic Relation

Klikk for å se bildet "Foto Konst Diplom1" i full størrelse

Forlag
YONA Editions

Grafisk design
Marianne Bjørnmyr

Foto
Marianne Bjørnmyr 

Prosjektansvarlig
Marianne Bjørnmyr

Forfatter
Leendert Hazenbosch (f. 1695 - d. 1725)

Trykk
Livonia Print. Latvia

Papir
115 g Munken Print Cream 15, 90 g Cyclus offset

Skrift
Merriweather, Cardo, FournierMT

Juryens kommentar

Bruk av mye luft på sidene og som pauser mellom oppslagene, gir boka et poetisk uttrykk og en tydelig rytme. Teksten er adskilt fra bildene som en bok i boken, noe som gjør det mulig å lese mens man blar gjennom bildeseksjonen. Valget av et treholdig papir som endrer karakter over tid kan i enkelte tilfeller være uheldig, men her er det svært passende. Ensomheten i historien underbygges på en god måte av bokas estetikk.