Diplom

Robin Snasen Rengård i byHands

Thea2

Klikk for å se bildet "Bokomslag Ungdom Diplom" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Robin Snasen Rengaard / byHands

Forfatter
Tore Oksholen

Redaktør
Cecilie Feyer / Gyldendal Norsk Forlag

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
ScandBook UAB, Litauen

Papir
130 g bestrøket

Innbinding
ScandBook UAB, Litauen

Juryens kommentar

Et overraskende omslag som bryter med sjangerens konvensjoner. Valget av en monospace til tittel og annen tekst passer godt til illustrasjonen av t-banenettet. Illustrasjonen endrer karakter på baksiden og hinter om bokens uhyggelige innhold på en kreativ måte.