Sølv

Helene Brox

Det er bare kjærlighet

Klikk for å se bildet "Bokomslag Ungdom Solv" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Helene Brox

Illustrasjon
Helene Brox

Forfatter
Sverre Henmo

Redaktør
Espen Dahl / Gyldendal Norsk Forlag

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
ScandBook UAB, Litauen

Papir
150 g Munken Lynx

Innbinding
ScandBook UAB, Litauen

Juryens kommentar

Illustrasjonen samspiller godt med bokens format. Den vekker nysgjerrighet og inviterer til å åpne boken. Et ganske enkelt omslag løftes av pregede detaljer. All tekst er håndskrevet og binder det hele fint sammen.