Diplom

Kay Arne Kirkebø og Håvard Legreid, Leketoys

Walkthrough

Klikk for å se bildet "Walk Trough" i full størrelse

Forlag
Eget

Illustrasjon
Kay Arne Kirkebø

Grafisk design
Håvard Legreid / Leketoys

Trykk
Bergen grafisk

Papir
Arctic Volume Ivory 250/115 g

Skrift
DIN 1451

Juryens kommentar

Et fascinerende univers med stor detaljrikdom til tross for en stilistisk utforming. Basert på isometrisk perspektiv, repetisjon og svart-hvit kontrast skapes en meditativ rytme gjennom boken. Dette forsterkes igjen av papirets lave opasitet. Denne insisteringen i uttrykket kan skape optiske illusjoner om hva som egentlig er foran eller bak, opp eller ned, innside eller utside, lukket eller skjult.