Sølv

Marte Espevik, Kathrine Winther Løkke og Jenny Solem Vikra, Minsk

157 bønner

Klikk for å se bildet "157 Bonner" i full størrelse

Forlag
Luther Forlag

Grafisk design
Marte Espevik og Kathrine Winther Løkke / Minsk

Illustrasjon
Jenny Solem Vikra / Minsk

Redaktør
Johne Stødle / Acta – Barn og Unge

Prosjektansvarlig
Katrine Vigdel / Luther Forlag

Redaksjonsmedlem
Maria Bjørdal / Storsalen Menighet og Nils Terje Andersen

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure 100 g

Skrift
Circular, Plantin

Juryens kommentar

Den både spiller på og bryter med konvensjonene innenfor dette segmentet, noe som kan appellere til en yngre lesegruppe. Bruk av klassiske karakteristikker i materiale, produksjon og format som samtidig bryter med moderniserte gamle ikoner og typografi. Gjennomgående fine illustrerte og typografiske detaljer.