Diplom

Eivind Stoud Platou, Handverk

Bli lys. Salmer og fortellinger

Klikk for å se bildet "Bli Lys" i full størrelse

Forlag
Verbum forlag

Grafisk design
Eivind Stoud Platou / Handverk

Konsept, tekst, musikk og notetegning
Sindre Skeie / Diakonhjemmet

Tekst og musikk
Anne Kristin Aasmundtveit / Bibelselskapet
og Carl Petter Opsahl / Kirkens Bymisjon

Redaksjon, prosjektledelse, tekst og musikk
Hans-Olav Mørk / Verbum/Bibelselskapet

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure Rough 90 g

Skrift
Gazette og Aperçu

Juryens kommentar

Utfordrer sjanger i utradisjonell utforming. Skaper gjenkjennelighet gjennom format, men utfordrer konvensjoner gjennom materialvalg og typografi. Funksjonell åpen rygg for å sette boken åpen til salmer og lesning, noe som også kan invitere til felles lesning. Utfallende fargeflater i kapittelinndelinger gir rask og brukervennlig navigasjon.