Gull

Johan Harstad

Max, Mischa & Tetoffensiven

Klikk for å se bildet "Max Mischa" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Johan Harstad

Forfatter
Johan Harstad

Prosjektansvarlig
Trond Fasting Egeland / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
Livonia Print

Papir
Holmen Book Cream (1,6) 70 g

Skrift
Sabon 10,75/13,5

Juryens kommentar

Insisterende gjennomført konsept hvor romanen manifesterer seg fysisk, utover bokens lukkede permer, og drar deg inn i historiens univers. Et am-bisiøst prosjekt som krever en del av betrakteren gjennom sine lag og sin kompleksitet – boken skaper nysgjerrighet og innbyr til fordypning. Den gir merverdi ved at de fiktive verkene i seg selv blir verk og fungerer som en forlengelse av romanen. Imponerende gjennomført konsept og produksjon.