Diplom

Aud Gloppen, Blæst design

Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift

Klikk for å se bildet "Trolldom" i full størrelse

Av
Liv Helene Willumsen

Forlag
SKALD AS i samarbeid med Varanger Museum IKS

Design
Aud Gloppen, Blæst design
 

Repro
Fälth & Hässler AB, Sverige

Trykk
Fälth & Hässler AB, Sverige

Juryens kommentar

Velfungerende formgivning av kildeskrift som viser teknisk perfeksjonisme. Løsningen gjør historisk materiale lett tilgjengelig.