Årets best tilrettelagte Bok


Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for
én eller flere definerte målgrupper. Leser søker bok bruker ikke det lett forvirrende begrepet “lettlest”, men skiller mellom følgende ulike tilretteleggingsformer: Bøker med enkel tekst, enkelt innhold, lyd, bilder, storskrift, punktskrift, følebilder (taktile bøker), bliss og
piktogram og tegnspråk. Juryen for 2011: Christian Leborg, Marius Renberg og Anne Marit Godal.

Årets best tilrettelagte Bok 2011:

Så godt! Kokebok trinn for trinn #

Av Anne Gro Innstrand og Sølvi Linde
Design Einar Nilsson

Juryens kommentar:
Dette er ei ekstremt brukarvenleg bok! Heilt uanstrengt blir terskelen for å lage mat senka – utan at det er flaut. Lekre heilsides presentasjonar av rettane er kombinert med effektive foto som viser korleis du gjer det og korleis matvarene ser ut. Grafiske symbol for utstyr, tid og porsjonar er estetisk utforma samtidig som dei er tydelege.

Boka er like tjukk som andre kokebøker, men er veldig oversiktleg takka vere eit godt grafisk design med intui- tiv fargekoding. Val av papirtype og innbinding gjer boka god å bruke på kjøkkenbenken. Boka er til dømes open for folk som er nye i Noreg, utviklingshemma, eldre, demente og unge utan lese- og kjøkkenerfaring. Alt dette utan å skremme vekk vande boklesarar. Jurymedlemane, som alle er meir enn gjennomsnittleg opptekne av å lage mat, ville gjerne ha med boka heim.